Mesa Central, +56452290401 / +56452290402 Horario Continuo

Intervención quirúrgica vascular periférica

  • Ligadura cayado safena interna, unilateral
  • Fístula arteriovenosa con o sin prótesis
  • Safenectomía interna y/o externa, unilateral
  • Adenitis, tratamiento quirúrgico
  • Biopsia quirúrgica Ganglionar